Personbeskyttelse / Livvagt

Personbeskyttelse handler ikke om hvorvidt livvagter er "store og stærke", men om at livvagterne har de fornødne kvalifikationer, heriblandt overblik og handlekraft. 

Vores livvagter er trænede i at spotte unormal adfærd og afvigelser i normalbilledet, og kan handle hurtigt og rationelt i enhver given situation.

Forarbejdet inden personbeskyttelsen indledes, er tit mere tidskrævende end selve den fysiske beskyttelse, alt efter hvilken risikofaktor opgaven placeres indenfor. Forarbejdet indeholder detaljeret planlægning, fx. rekognosering på opholdssteder, ruteplanlægning, koordinering med andre parter etc.

En personbeskyttelsesopgave er et tæt samarbejde mellem kunden og os, hvor forudgående rådgivning og instruktion er en forudsætning for en succesfuld opgaveløsning.

Vi tilbyder personbeskyttelse både indenrigs og udenlands.